Johannesevangeliet 7:39

Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få (ta emot). För [den helige] Anden hade ännu inte blivit utgiven, eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad.

[Den helige Ande har funnits i världen sedan skapelsen, se 1 Mos 1:2, men från och med pingstdagen skulle Anden utgjutas i fullt mått över den troende församlingen. Jesus hade ännu inte blivit förhärligad, vilket skedde i samband med hans död, uppståndelse och himmelsfärd.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δὲ   εἶπεν   περὶ   τοῦ   πνεύματος   ὃ   ἔμελλον   λαμβάνειν   οἱ   πιστεύσαντες   εἰς   αὐτόν·   οὔπω   γὰρ   ἦν   πνεῦμα   ἅγιον   δεδομένον,   ὅτι   ὃ   Ἰησοῦς   οὐδέπω   ἐδοξάσθη.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit, N-GSN
G3739 vem which R-ASN
G3195 ἔμελλον ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna were about V-IAI-3P
G2983 λαμβάνειν få, ta emot, välkomna, ta to receive V-PAN
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G4100 πιστεύσαντες att tro having believed V-AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
G3768 οὔπω inte ännu not yet [given] ADV-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G4151 πνεῦμα Ande [the] Spirit, N-NSN
G0040 ἅγιον helig, helgedom holy A-NSN
G1325 δεδομένον, ge, få given V-RPP-NSN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3764 οὐδέπω ännu inte not yet ADV-N
G1392 ἐδοξάσθη.¶ prisa, ära was glorified. V-API-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.