Johannesevangeliet 7:38

Den som tror [kontinuerligt förtröstar och litar] på mig
    – precis som Skriften säger (har sagt)
ur hans innersta (inre; mage) ska strömmar av levande vatten
    [ständigt] flyta (forsa) fram."

[Jesus refererar inte till en enskild vers i Gamla testamentet, utan flera som t.ex. Jes 12:3; 44:3; 55:1; 58:11; Jer 2:13 och Sak 14:8. I kontrast till den lilla mängd vatten som hälldes ut under högtiden i templet, ska det flöda levande vatten från de troende som är hans levande tempel, se 1 Kor 3:16; Hes 47:1.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   πιστεύων   εἰς   ἐμέ,   καθὼς   εἶπεν   ἡ   γραφή,   ποταμοὶ   ἐκ   τῆς   κοιλίας   αὐτοῦ   ῥεύσουσιν   ὕδατος   ζῶντος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμέ, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud has said V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφή, skrifterna Scripture: N-NSF
G4215 ποταμοὶ flod Rivers N-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2836 κοιλίας moderliv, mage, buk belly N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G4482 ῥεύσουσιν flöda will flow V-FAI-3P
G5204 ὕδατος vatten of water N-GSN
G2198 ζῶντος. leva, levande living. V-PAP-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.