Johannesevangeliet 7:37

[Under Lövhyddohögtiden fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloamdammen till offeraltaret. Detta gjordes de första sju dagarna under högtiden, men inte den sista. Detta gör nu Jesu uttalande om levande vatten ännu större.]

På den sista och största (viktigaste) dagen av högtiden [åttonde dagen], stod Jesus där och ropade med en ljudlig stämma [i vanliga fall satt man och undervisade, se Luk 4:20‑21; Matt 5:1, så att stå och ropa måste ha väckt uppmärksamhet]: "Om någon är törstig,
    låt honom komma (gång på gång) till mig och dricka!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   δὲ   τῇ   ἐσχάτῃ   ἡμέρᾳ   τῇ   μεγάλῃ   τῆς   ἑορτῆς   εἱστήκει   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   ἔκραξεν   λέγων·   ἐάν   τις   διψᾷ,   ἐρχέσθω   πρός   με   καὶ   πινέτω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2078 ἐσχάτῃ sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3173 μεγάλῃ stor great [day] A-DSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1859 ἑορτῆς högtid feast, N-GSF
G2476 εἱστήκει stå, ställa, bli avgjort, stå still had stood V-LAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2896 ἔκραξεν skrika, ropa cried out, V-AAI-3S
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1372 διψᾷ, törst shall thirst, V-PAS-3S
G2064 ἐρχέσθω komma, gå he should come V-PNM-3S
G4314 πρός till to PREP
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4095 πινέτω. dricka should drink. V-PAM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.