Johannesevangeliet 7:30

När Jesus sade detta ville de gripa honom, men ingen rörde (lade sin hand på) honom, för hans tid var ännu inte inne.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐζήτουν   οὖν   αὐτὸν   πιάσαι,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπέβαλεν   ἐπ᾽   αὐτὸν   τὴν   χεῖρα,   ὅτι   οὔπω   ἐληλύθει   ἡ   ὥρα   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2212 ἐζήτουν söka, söka efter They were seeking V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G4084 πιάσαι, gripa, arrestera, fånga to take, V-AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också but CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1911 ἐπέβαλεν lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa laid V-2AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρα, hand hand, N-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3768 οὔπω inte ännu not yet ADV-N
G2064 ἐληλύθει komma, gå had come V-2LAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.