Johannesevangeliet 7:29

Men jag känner honom, för jag kommer från honom (hans närhet, umgänge) och han har [personligen] sänt mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   οἶδα   αὐτόν,   ὅτι   παρ᾽   αὐτοῦ   εἰμι,   κἀκεῖνός   με   ἀπέστειλεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt But I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-1S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3844 παρ᾽ av, för, från, på from PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G1510 εἰμι, är I am, V-PAI-1S
G2532 + G1565 κἀκεῖνός and He CONJ +D-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0649 ἀπέστειλεν. skicka, skicka iväg, skicka ut sent. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.