Johannesevangeliet 7:26

Men här talar han fritt, och de säger inget till honom. Kan det vara så att [de judiska] ledarna förstått (fått en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att han verkligen är den Smorde (Messias)?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἴδε   παρρησίᾳ   λαλεῖ,   καὶ   οὐδὲν   αὐτῷ   λέγουσιν.   μήποτε   ἀληθῶς   ἔγνωσαν   οἱ   ἄρχοντες   ὅτι   οὗτός   ἐστιν   ἀληθῶς   ὁ   χριστός;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2396 ἴδε Skåda, titta, se behold, INJ
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal publicly N-DSF
G2980 λαλεῖ, tala, säga, predika, uttala He speaks, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3004 λέγουσιν. sa, säga, tala, kalla they say V-PAI-3P
G3361 + G4218 μήποτε otherwise PRT-N +PRT
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen Truly ADV
G1097 ἔγνωσαν känna, förstå have recognized V-2AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0758 ἄρχοντες regent, furste rulers N-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen truly ADV
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστός; den smorde, Kristus Christ? N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.