Johannesevangeliet 7:22

Mose gav er seden att omskära [pojkar på åttonde dagen efter födseln, se 2 Mos 12:44‑49] – egentligen var det ju inte Mose som introducerade seden, utan fäderna [Abraham, se 1 Mos 17:9‑14] – och ni omskär pojkar även på en sabbat.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   Μωϋσῆς   δέδωκεν   ὑμῖν   τὴν   περιτομήν,   οὐχ   ὅτι   ἐκ   τοῦ   Μωϋσέως   ἐστὶν   ἀλλ᾽   ἐκ   τῶν   πατέρων,   καὶ   ἐν   σαββάτῳ   περιτέμνετε   ἄνθρωπον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this: D-ASN
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses N-NSM-P
G1325 δέδωκεν ge, få has given V-RAI-3S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4061 περιτομήν, omskärelse circumcision — N-ASF
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3475 Μωϋσέως Mose Moses N-GSM-P
G1510 ἐστὶν är it is, V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3962 πατέρων, fader fathers — N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G4521 σαββάτῳ sabbatsdag Sabbath N-DSN
G4059 περιτέμνετε omskära you circumcise V-PAI-2P
G0444 ἄνθρωπον. människa a man. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.