Johannesevangeliet 7:20

Folket (folksamlingen) svarade honom: "Du är besatt av en demon, vem försöker döda dig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ὁ   ὄχλος   καὶ   εἶπεν·   δαιμόνιον   ἔχεις·   τίς   σε   ζητεῖ   ἀποκτεῖναι;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G1140 δαιμόνιον demon A demon N-ASN
G2192 ἔχεις· ha, vara, behöva You have; V-PAI-2S
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G2212 ζητεῖ söka, söka efter seeks V-PAI-3S
G0615 ἀποκτεῖναι;¶ döda, slakta to kill? V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.