Johannesevangeliet 7:18

Den som talar av sig själv [sina egna tankar och idéer], söker sin egen ära [upphöjelse, för att själv bli erkänd och bekräftad]. Däremot den som söker (strävar efter) hans ära som har sänt honom, han är sann [har integritet] och ingen orättfärdighet (falskhet) finns i honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἀφ᾽   ἑαυτοῦ   λαλῶν   τὴν   δόξαν   τὴν   ἰδίαν   ζητεῖ·   ὁ   δὲ   ζητῶν   τὴν   δόξαν   τοῦ   πέμψαντος   αὐτόν,   οὗτος   ἀληθής   ἐστιν,   καὶ   ἀδικία   ἐν   αὐτῷ   οὐκ   ἔστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3GSM
G2980 λαλῶν tala, säga, predika, uttala speaking, V-PAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2398 ἰδίαν hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own A-ASF
G2212 ζητεῖ· söka, söka efter seeks; V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2212 ζητῶν söka, söka efter seeking V-PAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the [One who] T-GSM
G3992 πέμψαντος skicka having sent V-AAP-GSM
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G0227 ἀληθής sann, sannfärdig true A-NSM
G1510 ἐστιν, är is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0093 ἀδικία orättfärdighet unrighteousness N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.