Johannesevangeliet 7:14

När ungefär halva högtiden hade gått [efter 3-4 dagar] gick Jesus upp till templet och undervisade.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἤδη   δὲ   τῆς   ἑορτῆς   μεσούσης   ἀνέβη   ὁ   Ἰησοῦς   εἰς   τὸ   ἱερὸν   καὶ   ἐδίδασκεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2235 Ἤδη nu, redan, än, även nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1859 ἑορτῆς högtid feast N-GSF
G3322 μεσούσης i mitten being in the middle, V-PAP-GSF
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp went up V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2411 ἱερὸν tempel temple N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 ἐδίδασκεν. undervisa, lära was teaching. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.