Johannesevangeliet 7:11

Judarna letade ihärdigt efter honom under högtiden och frågade gång på gång: "Var kan han vara?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   οὖν   Ἰουδαῖοι   ἐζήτουν   αὐτὸν   ἐν   τῇ   ἑορτῇ   καὶ   ἔλεγον·   ποῦ   ἐστιν   ἐκεῖνος;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ -, denna, denne The T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G2212 ἐζήτουν söka, söka efter were seeking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G1859 ἑορτῇ högtid feast N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G4226 ποῦ var Where ADV-I
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1565 ἐκεῖνος; den He? D-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.