Johannesevangeliet 6:63

Det är Anden som ger liv (förnyar liv, ger förnyad kraft), mänsklig natur (köttet) är till ingen hjälp (gör ingen nytta, åstadkommer inget). De ord jag talar till er är ande och liv (ger ande och ger liv).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   πνεῦμά   ἐστιν   τὸ   ζῳοποιοῦν,   ἡ   σὰρξ   οὐκ   ὠφελεῖ   οὐδέν·   τὰ   ῥήματα   ἃ   ἐγὼ   λελάληκα   ὑμῖν   πνεῦμά   ἐστιν   καὶ   ζωή   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne The T-NSN
G4151 πνεῦμά Ande Spirit N-NSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the [one] T-NSN
G2227 ζῳοποιοῦν, göra levande, ge liv giving life; V-PAP-NSN
G3588 denna, denne the T-NSF
G4561 σὰρξ kött flesh N-NSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5623 ὠφελεῖ ge fördel profits V-PAI-3S
G3762 οὐδέν· ingen, inget anyone. A-ASN-N
G3588 τὰ denna, denne The T-NPN
G4487 ῥήματα ord declarations N-NPN
G3739 vem that R-APN
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2980 λελάληκα tala, säga, predika, uttala have spoken V-RAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G4151 πνεῦμά Ande spirit N-NSN
G1510 ἐστιν är are, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2222 ζωή liv, livstid life N-NSF
G1510 ἐστιν. är they are. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.