Johannesevangeliet 6:14

När människorna såg det tecken (mirakel) som Jesus hade gjort, sade de: "Detta är verkligen (sannerligen, utan tvivel) profeten som skulle komma till världen."

[Jesus är profeten som Mose talar om som ska komma efter honom, se 5 Mos 18:15. Ordet "tecken" fokuserar mer på symboliken och budskapet bakom undret än själva undret och folkets fascination av det. I Joh 6:27 förklarar Jesus att Människosonen ger evigt liv, och att det är den födan de ska söka.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   οὖν   ἄνθρωποι   ἰδόντες   ὃ   ἐποίησεν   σημεῖον   ὁ   Ἰησοῦς   ἔλεγον   ὅτι   οὗτός   ἐστιν   ἀληθῶς   ὁ   προφήτης   ὁ   ἐρχόμενος   εἰς   τὸν   κόσμον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne The T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0444 ἄνθρωποι människa people, N-NPM
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NPM
G3739 vem what R-ASN
G4160 ἐποίησεν göra He had done, V-AAI-3S
G4592 σημεῖον tecken, mirakel sign, N-ASN
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen truly ADV
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G4396 προφήτης profet prophet N-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G2064 ἐρχόμενος komma, gå is coming V-PNP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον.¶ värld world. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.