Johannesevangeliet 6:9

"Här är en pojke (i sjuårsåldern) som har fem små kornbröd och två små fiskar, men hur kan det räcka för så många?" [Här används inte det vanliga grekiska ordet ichthys för fisk utan opsarion. Detta syftar på en saltad och torkad fisk, antagligen från Magdala, som pojken fått med sig av sina föräldrar som matsäck. Det grekiska ordet för pojke paidarion beskriver ofta barn i åldern 5-8 år.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔστιν   παιδάριον   ἓν   ὧδε   ὃς   ἔχει   πέντε   ἄρτους   κριθίνους   καὶ   δύο   ὀψάρια·   ἀλλὰ   ταῦτα   τί   ἐστιν   εἰς   τοσούτους;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔστιν är Is V-PAI-3S
G3808 παιδάριον barn, liten pojke a little boy N-NSN
G1520 ἓν en one A-NSN
G5602 ὧδε här, denna plats here, ADV
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G4002 πέντε fem five A-APM-NUI
G0740 ἄρτους bröd, limpa loaves N-APM
G2916 κριθίνους korn (av korn) barley A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1417 δύο två, båda two A-APN-NUI
G3795 ὀψάρια· fisk, liten fisk small fish; N-APN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPN
G5101 τί vad, vilken, vem what I-NSN
G1510 ἐστιν är are V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G5118 τοσούτους; så stor so many? D-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.