Johannesevangeliet 6:71

Detta sade han om Judas, Simon Iskariots son. Judas var en av de tolv, men senare skulle han utlämna (förråda) Jesus.

[Namnet Iskariot kan härstamma från hebreiska Ish Kerioth som betyder "en man från Kerioth". Kerioth var en stad i södra Judéen. Kirjat är hebreiska för by (till skillnad från stad som hade en skyddande stadsmur), så en direktöversättning skulle kunna vara "byarnas man". En annan möjlig koppling till namnet Iskariot är att han var en sikarier. Denna radikala gren bland seloterna använde knivar (lat. sicari) i den väpnade kampen mot sina politiska motståndare.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγεν   δὲ   τὸν   Ἰούδαν   Σίμωνος   Ἰσκαριώτου·   οὗτος   γὰρ   ἔμελλεν   παραδιδόναι   αὐτὸν   εἷς   ὢν   ἐκ   τῶν   δώδεκα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla He was speaking V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2455 Ἰούδαν Judas of Judas N-ASM-P
G4613 Σίμωνος Simon [son] of Simon N-GSM-P
G2469 Ἰσκαριώτου· Iskariot Iscariot; N-GSM-P
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de he D-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3195 ἔμελλεν ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna was about V-IAI-3S
G3860 παραδιδόναι överlämna to betray V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G1520 εἷς en one A-NSM
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1427 δώδεκα.¶ tolv Twelve. A-GPM-NUI
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.