Johannesevangeliet 6:7

Filippus svarade honom: "Bröd för tvåhundra denarer räcker bara så att alla får en liten bit var." [En denar var lönen för en dags arbete. Det verkar som om de hade tvåhundra dagslöner i kassan, vilket motsvarar ett par hundra tusen svenska kronor, men inte ens det skulle räcka att mätta alla där.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   ὁ   Φίλιππος·   διακοσίων   δηναρίων   ἄρτοι   οὐκ   ἀρκοῦσιν   αὐτοῖς   ἵνα   ἕκαστος   αὐτῶν   βραχύ   τι   λάβῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G5376 Φίλιππος· Filippus Philip, N-NSM-P
G1250 διακοσίων två hundra Two hundred A-GPN
G1220 δηναρίων denar denarii worth N-GPN
G0740 ἄρτοι bröd, limpa of loaves N-NPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0714 ἀρκοῦσιν vara tillräckligt are sufficient V-PAI-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det for them P-DPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each A-NSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1024 βραχύ lite little [piece] A-ASN
G5100 τι något, någon, några one X-ASN
G2983 λάβῃ.¶ få, ta emot, välkomna, ta may receive. V-2AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.