Johannesevangeliet 6:69

Vi har trott och tror fortfarande och har förstått och förstår fortfarande (har kunskap baserad på personlig erfarenhet) att du är Guds Helige."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἡμεῖς   πεπιστεύκαμεν   καὶ   ἐγνώκαμεν   ὅτι   σὺ   εἶ   ὁ   χριστὸς   ὁ   ἅγιος   τοῦ   θεοῦ   τοῦ   ζῶντος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G4100 πεπιστεύκαμεν att tro have believed V-RAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1097 ἐγνώκαμεν känna, förstå have known V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 denna, denne T-NSM
G5547 χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G3588 denna, denne the T-NSM
G0040 ἅγιος helig, helgedom Holy One A-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G2198 ζῶντος. leva, levande is living. V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.