Johannesevangeliet 6:67

Då sade Jesus till de tolv: "Vill inte ni också gå i väg?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   τοῖς   δώδεκα·   μὴ   καὶ   ὑμεῖς   θέλετε   ὑπάγειν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G1427 δώδεκα· tolv Twelve, A-DPM-NUI
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G2309 θέλετε vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja are wishing V-PAI-2P
G5217 ὑπάγειν; to go away? V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.