Johannesevangeliet 6:61

Jesus förstod (visste inom sig) att lärjungarna viskade (klagade) över detta, och sade till dem: "Tar ni illa upp av detta (är detta en stötesten, upprör detta era känslor)?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰδὼς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   ἑαυτῷ   ὅτι   γογγύζουσιν   περὶ   τούτου   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   εἶπεν   αὐτοῖς·   τοῦτο   ὑμᾶς   σκανδαλίζει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Εἰδὼς veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1111 γογγύζουσιν knorra, klaga are grumbling V-PAI-3P
G4012 περὶ omkring about PREP
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G4624 σκανδαλίζει; såra, förleda does offend? V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.