Johannesevangeliet 6:60

Många av hans lärjungar [syftar inte på de tolv utan en större grupp som till en början följde Jesus, se vers 66‑67] som hörde det sade: "Detta är ett krävande tal (stötande, svårbegriplig undervisning). Vem kan lyssna på det?" [Vem förväntas lyssna till någon som säger att man ska "äta mitt kött och dricka mitt blod", se vers 53, och lyda det?]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πολλοὶ   οὖν   ἀκούσαντες   ἐκ   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ   εἶπαν·   σκληρός   ἐστιν   ὁ   λόγος   οὗτος·   τίς   δύναται   αὐτοῦ   ἀκούειν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλοὶ många, stor Many A-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard, V-AAP-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G4642 σκληρός hård, tuff Difficult A-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3778 οὗτος· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this; D-NSM
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det it P-GSM
G0191 ἀκούειν;¶ höra, lyssna to hear? V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.