Johannesevangeliet 6:58

Detta är det bröd som kom ner från himlen. Det är inte som det bröd som era förfäder åt, och sedan dog. Den som äter (kontinuerligt tuggar) detta bröd ska leva för evigt."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἄρτος   ὁ   ἐξ   τοῦ   οὐρανοῦ   καταβάς,   οὐ   καθὼς   ἔφαγον   οἱ   πατέρες   ὑμῶν   τὸ   μάννα   καὶ   ἀπέθανον·   ὁ   τρώγων   τοῦτον   τὸν   ἄρτον   ζήσει   εἰς   τὸν   αἰῶνα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2597 καταβάς, komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner having come down, V-2AAP-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G5315 ἔφαγον äta ate V-AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G3131 μάννα manna manna N-ASN-HEB
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0599 ἀπέθανον· dö, omkomma, vara död, döende died. V-2AAI-3P
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G5176 τρώγων äta eating V-PAP-NSM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread N-ASM
G2198 ζήσει leva, levande will live V-FAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα.¶ evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.