Johannesevangeliet 6:57

På samma sätt som den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, så ska var och en som äter (tuggar; ständigt har sin föda i) mig leva genom mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   ἀπέστειλέν   με   ὁ   ζῶν   πατὴρ   κἀγὼ   ζῶ   διὰ   τὸν   πατέρα,   καὶ   ὁ   τρώγων   με   κἀκεῖνος   ζήσει   δι᾽   ἐμέ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G0649 ἀπέστειλέν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 denna, denne the T-NSM
G2198 ζῶν leva, levande living V-PAP-NSM
G3962 πατὴρ fader Father, N-NSM
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G2198 ζῶ leva, levande live V-PAI-1S
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα, fader Father, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G5176 τρώγων äta feeding on V-PAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 + G1565 κἀκεῖνος he also CONJ +D-NSM
G2198 ζήσει leva, levande will live V-FAI-3S
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför because of PREP
G1473 ἐμέ. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.