Johannesevangeliet 6:56

Den som äter (gång på gång tuggar) mitt kött och dricker mitt blod förblir (är kvar; lever) i mig och jag i honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   τρώγων   μου   τὴν   σάρκα   καὶ   πίνων   μου   τὸ   αἷμα   ἐν   ἐμοὶ   μένει   κἀγὼ   ἐν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G5176 τρώγων äta eating V-PAP-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4095 πίνων dricka drinking V-PAP-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0129 αἷμα blod blood, N-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G3306 μένει stanna, bo, abides, V-PAI-3S
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.