Johannesevangeliet 6:53

Jesus sade till dem: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er, ni kan inte ha något liv i er om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐὰν   μὴ   φάγητε   τὴν   σάρκα   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου   καὶ   πίητε   αὐτοῦ   τὸ   αἷμα,   οὐκ   ἔχετε   ζωὴν   ἐν   ἑαυτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5315 φάγητε äta you shall have eaten V-AAS-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4095 πίητε dricka shall have drunk V-2AAS-2P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0129 αἷμα, blod blood, N-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχετε ha, vara, behöva you have V-PAI-2P
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτοῖς. sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves. F-2DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.