Johannesevangeliet 6:51

Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av detta bröd ska han leva för evigt. Brödet jag ska ge er är mitt eget kött, och jag ger det för att världen ska leva."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγώ   εἰμι   ὁ   ἄρτος   ὁ   ζῶν   ὁ   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   καταβάς·   ἐάν   τις   φάγῃ   ἐκ   τούτου   τοῦ   ἄρτου,   ζήσει   εἰς   τὸν   αἰῶνα.   καὶ   ὁ   ἄρτος   δὲ   ὃν   ἐγὼ   δώσω   ἡ   σάρξ   μού   ἐστιν   ἣν   ἐγὼ   δώσω   ὑπὲρ   τῆς   τοῦ   κόσμου   ζωῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 Ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G3588 denna, denne which T-NSM
G2198 ζῶν leva, levande is living, V-PAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2597 καταβάς· komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner having come down; V-2AAP-NSM
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G5315 φάγῃ äta shall have eaten V-AAS-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0740 ἄρτου, bröd, limpa bread, N-GSM
G2198 ζήσει leva, levande he will live V-FAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age; N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also CONJ
G3739 ὃν vem that R-ASM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1325 δώσω ge, få will give, V-FAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSF
G4561 σάρξ kött flesh N-NSF
G1473 μού jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3739 ἣν vem which R-ASF
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1325 δώσω ge, få I will give V-FAI-1S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G2222 ζωῆς.¶ liv, livstid life. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.