Johannesevangeliet 6:5

När Jesus tittade upp och såg att en stor skara [tusentals människor] närmade sig honom, sade han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd, så att alla får något att äta?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐπάρας   οὖν   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   θεασάμενος   ὅτι   πολὺς   ὄχλος   ἔρχεται   πρὸς   αὐτὸν   λέγει   πρὸς   τὸν   Φίλιππον·   πόθεν   ἀγοράσωμεν   ἄρτους,   ἵνα   φάγωσιν   οὗτοι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1869 Ἐπάρας lyfta upp, resa sig, ta upp Having lifted up V-AAP-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2300 θεασάμενος se, skåda having seen V-ADP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4183 πολὺς många, stor a great A-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G2064 ἔρχεται komma, gå is coming V-PNI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5376 Φίλιππον· Filippus Philip, N-ASM-P
G4159 πόθεν varifrån From where ADV-I
G0059 ἀγοράσωμεν köpa, lösa in we may buy V-AAS-1P
G0740 ἄρτους, bröd, limpa bread N-APM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5315 φάγωσιν äta may eat V-AAS-3P
G3778 οὗτοι; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these? D-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.