Johannesevangeliet 6:43

Jesus svarade och sade: "Sluta att viska (klaga, mumla) [om mig] er emellan.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   μὴ   γογγύζετε   μετ᾽   ἀλλήλων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G1111 γογγύζετε knorra, klaga do grumble V-PAM-2P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0240 ἀλλήλων. varandra one another. C-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.