Johannesevangeliet 6:41

Nu började judarna [de judar som var emot honom] att mumla (viska, klaga i låg ton) därför att han sagt: "Jag är brödet som kom ner från himlen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγόγγυζον   οὖν   οἱ   Ἰουδαῖοι   περὶ   αὐτοῦ   ὅτι   εἶπεν·   ἐγώ   εἰμι   ὁ   ἄρτος   ὁ   καταβὰς   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1111 Ἐγόγγυζον knorra, klaga Were grumbling V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G4012 περὶ omkring about PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2597 καταβὰς komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner having come down V-2AAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ· himmel heaven. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.