Johannesevangeliet 6:40

För detta är min Faders vilja (plan, syfte), att alla som ser (kontinuerligt undersöker, erfar) Sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Honom [alla dem som tror på Jesus som Guds Son och ser honom som sin frälsare och räddare] ska jag låta uppstå på den yttersta (sista) dagen."

[Samma löfte att uppstå på den yttersta dagen återkommer i vers 54. Det antyder att frasen "äta och dricka Jesu blod" där, har en parallell i "se och tro" här i vers 40.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   γάρ   ἐστιν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός   μου,   ἵνα   πᾶς   ὁ   θεωρῶν   τὸν   υἱὸν   καὶ   πιστεύων   εἰς   αὐτὸν   ἔχῃ   ζωὴν   αἰώνιον,   καὶ   ἀναστήσω   αὐτὸν   ἐγὼ   ἐγὼ   τῇ   ἐσχάτῃ   ἡμέρᾳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2307 θέλημα vilja will N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G2334 θεωρῶν se, förstå is beholding V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2192 ἔχῃ ha, vara, behöva may have V-PAS-3S
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον, evig eternal, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0450 ἀναστήσω stå upp, uppstå, resa sig upp will raise up V-FAI-1S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2078 ἐσχάτῃ sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ.¶ dag, daglig day. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.