Johannesevangeliet 6:39

Detta är nu hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon av alla dem som han gett mig, utan jag ska ge dem nytt liv (resa upp dem) på den yttersta (sista) dagen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δέ   ἐστιν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πέμψαντός   με   πατρός,   ἵνα   πᾶν   ὃ   δέδωκέν   μοι   μὴ   ἀπολέσω   ἐξ   αὐτοῦ,   ἀλλ᾽   ἀναστήσω   αὐτὸ   ἐν   τῇ   ἐσχάτῃ   ἡμέρᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G2307 θέλημα vilja will N-NSN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the [One who] T-GSM
G3992 πέμψαντός skicka having sent V-AAP-GSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3962 πατρός, fader [the] Father, N-GSM
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-ASN
G3739 vem that R-ASN
G1325 δέδωκέν ge, få He has given V-RAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen none PRT-N
G0622 ἀπολέσω gå under, bli dödad, vara förlorad I may lose V-AAS-1S
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det it, P-GSN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0450 ἀναστήσω stå upp, uppstå, resa sig upp may raise up V-AAS-1S
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it P-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G2078 ἐσχάτῃ sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ. dag, daglig day. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.