Johannesevangeliet 6:36

Men jag har sagt till er: Ni har sett mig och tror ändå inte.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   εἶπον   ὑμῖν   ὅτι   καὶ   ἑωράκατέ   με   καὶ   οὐ   πιστεύετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G2036 εἶπον säga, tala, bud I said V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3708 ἑωράκατέ se you have seen V-RAI-2P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and yet CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύετε. att tro believe. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.