Johannesevangeliet 6:31

Våra förfäder åt manna i öknen, som Skriften säger: Han gav dem bröd från himlen att äta." [Dagen innan hade man hyllat honom som Messias och tänkte med våld göra honom till konung på grund av brödundret, se 6:14-15. Nu när Jesus inte var den de tänkte sig, räcker inte det undret, eller något av alla de andra tecken som han gjort, som bevis.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   πατέρες   ἡμῶν   τὸ   μάννα   ἔφαγον   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   καθώς   ἐστιν   γεγραμμένον·   ἄρτον   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   ἔδωκεν   αὐτοῖς   φαγεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3131 μάννα manna manna N-ASN-HEB
G5315 ἔφαγον äta ate V-AAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness, A-DSF
G2531 καθώς som, så som as CONJ
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G1125 γεγραμμένον· skriva written: V-RPP-NSN
G0740 ἄρτον bröd, limpa Bread N-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G1325 ἔδωκεν ge, få He gave V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G5315 φαγεῖν.¶ äta to eat.’ V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.