Johannesevangeliet 6:27

Sluta sträva efter (producera, arbeta för) den mat som förgås [det som är temporärt], arbeta i stället för den mat som alltid består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill (auktoritet, godkännande)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐργάζεσθε   μὴ   τὴν   βρῶσιν   τὴν   ἀπολλυμένην   ἀλλὰ   τὴν   βρῶσιν   τὴν   μένουσαν   εἰς   ζωὴν   αἰώνιον   ἣν   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ὑμῖν   δώσει·   τοῦτον   γὰρ   ὁ   πατὴρ   ἐσφράγισεν   ὁ   θεός.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2038 ἐργάζεσθε arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer do work V-PNM-2P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not [for] PRT-N
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1035 βρῶσιν mat, rost food N-ASF
G3588 τὴν denna, denne that T-ASF
G0622 ἀπολλυμένην gå under, bli dödad, vara förlorad is perishing, V-PMP-ASF
G0235 ἀλλὰ men but [for] CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1035 βρῶσιν mat, rost food N-ASF
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G3306 μένουσαν stanna, bo, is enduring V-PAP-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον evig eternal, A-ASF
G3739 ἣν vem which R-ASF
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G1325 δώσει· ge, få will give. V-FAI-3S
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de Him D-ASM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G4972 ἐσφράγισεν försegla has sealed, V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεός. Gud God. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.