Johannesevangeliet 6:26

Jesus svarade dem: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Ni letar inte efter mig därför att ni sett tecken (mirakler), utan för att ni fick äta [fritt] av bröden tills ni blev mätta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν·   ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ζητεῖτέ   με   οὐχ   ὅτι   εἴδετε   σημεῖα,   ἀλλ᾽   ὅτι   ἐφάγετε   ἐκ   τῶν   ἄρτων   καὶ   ἐχορτάσθητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G2212 ζητεῖτέ söka, söka efter you seek V-PAI-2P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1492 εἴδετε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you saw V-2AAI-2P
G4592 σημεῖα, tecken, mirakel signs, N-APN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G5315 ἐφάγετε äta you ate V-AAI-2P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0740 ἄρτων bröd, limpa loaves N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5526 ἐχορτάσθητε. fylla, mätta were satisfied. V-API-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.