Johannesevangeliet 6:24

När nu folket förstod att varken Jesus eller hans lärjungar var där, klev de i båtarna och kom till Kapernaum för att leta efter Jesus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   οὖν   εἶδεν   ὁ   ὄχλος   ὅτι   Ἰησοῦς   οὐκ   ἔστιν   ἐκεῖ   οὐδὲ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ,   ἐνέβησαν   καὶ   αὐτοὶ   εἰς   τὰ   πλοιάρια   καὶ   ἦλθον   εἰς   Καφαρναοὺμ   ζητοῦντες   τὸν   Ἰησοῦν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there, ADV
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1684 ἐνέβησαν steg i they climbed V-2AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det themselves P-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4142 πλοιάρια båt boats N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå came V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2584 Καφαρναοὺμ Kapernaum Capernaum, N-ASF-L
G2212 ζητοῦντες söka, söka efter seeking V-PAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν, Jesus Jesus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.