Johannesevangeliet 6:21

De tog gladeligen emot honom i båten, och på en gång var de framme vid den plats dit de var på väg.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἤθελον   οὖν   λαβεῖν   αὐτὸν   εἰς   τὸ   πλοῖον,   καὶ   εὐθέως   ἐγένετο   τὸ   πλοῖον   ἐπὶ   τῆς   γῆς   εἰς   ἣν   ὑπῆγον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2309 ἤθελον vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja They were willing V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2983 λαβεῖν få, ta emot, välkomna, ta to receive V-2AAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον, skepp boat, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma was V-2ADI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4143 πλοῖον skepp boat N-NSN
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten land N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3739 ἣν vem which R-ASF
G5217 ὑπῆγον.¶ they were going. V-IAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.