Johannesevangeliet 6:19

När de hade rott ca 5 km (25 eller 30 stadier) såg de (tittade de noggrant på) Jesus gå på sjöns vattenyta nära båten. De blev rädda (skräckslagna, paralyserade av rädsla).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐληλακότες   οὖν   ὡς   σταδίους   εἴκοσι   πέντε   ἢ   τριάκοντα,   θεωροῦσιν   τὸν   Ἰησοῦν   περιπατοῦντα   ἐπὶ   τῆς   θαλάσσης   καὶ   ἐγγὺς   τοῦ   πλοίου   γινόμενον,   καὶ   ἐφοβήθησαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1643 ἐληλακότες ro, driva Having rowed V-RAP-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5613 ὡς som about ADV
G4712 σταδίους stadie stadia N-APM
G1501 εἴκοσι tjugo twenty A-APM-NUI
G4002 πέντε fem five A-APM-NUI
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5144 τριάκοντα, trettio thirty, A-APM-NUI
G2334 θεωροῦσιν se, förstå they see V-PAI-3P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G4043 περιπατοῦντα walking V-PAP-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2281 θαλάσσης sjö sea, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1451 ἐγγὺς nära near PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4143 πλοίου skepp boat N-GSN
G1096 γινόμενον, vara, ske, bli, bli gjort, komma coming, V-PNP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5399 ἐφοβήθησαν. frukta they were frightened. V-AOI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.