Johannesevangeliet 6:18

Under tiden började sjön gå hög, på grund av en kraftig (våldsam) vind som blåste.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἥ   τε   θάλασσα   ἀνέμου   μεγάλου   πνέοντος   διεγείρετο.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G5037 τε och And CONJ
G2281 θάλασσα sjö the sea N-NSF
G0417 ἀνέμου vind, vindkast by a wind N-GSM
G3173 μεγάλου stor strong A-GSM
G4154 πνέοντος blåsa blowing V-PAP-GSM
G1326 διεγείρετο. vakna, stiga upp was agitated. V-IPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.