Johannesevangeliet 6:15

Jesus, som visste att de var på väg att med våld ta med sig honom och göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, denna gång ensam.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦς   οὖν   γνοὺς   ὅτι   μέλλουσιν   ἔρχεσθαι   καὶ   ἁρπάζειν   αὐτὸν   ἵνα   ποιήσωσιν   αὐτὸν   βασιλέα   ἀνεχώρησεν   πάλιν   εἰς   τὸ   ὄρος   αὐτὸς   μόνος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G1097 γνοὺς känna, förstå having known V-2AAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3195 μέλλουσιν ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna they are about V-PAI-3P
G2064 ἔρχεσθαι komma, gå to come V-PNN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0726 ἁρπάζειν förtrycka, plundra, röva to seize V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4160 ποιήσωσιν göra they may make [Him] V-AAS-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G0935 βασιλέα Kung, judarnas kung, Israels kung king, N-ASM
G0402 ἀνεχώρησεν avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats withdrew V-AAI-3S
G3825 πάλιν igen again ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3735 ὄρος berg mountain N-ASN
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G3441 μόνος.¶ endast, ensam alone. A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.