Johannesevangeliet 6:11

Jesus tog bröden, tackade Gud och gav till lärjungarna. De delade sedan ut åt dem som hade satt sig ner där. Jesus gjorde sedan likadant med fiskarna, och alla fick så mycket de ville ha.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλαβεν   οὖν   τοὺς   ἄρτους   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εὐχαριστήσας   διέδωκεν   τοῖς   μαθηταῖς   οἱ   δὲ   μαθηταὶ   τοῖς   ἀνακειμένοις,   ὁμοίως   καὶ   ἐκ   τῶν   ὀψαρίων   ὅσον   ἤθελον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2983 ἔλαβεν få, ta emot, välkomna, ta Took V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G0740 ἄρτους bröd, limpa loaves N-APM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2168 εὐχαριστήσας tacka, vara tacksam having given thanks, V-AAP-NSM
G1239 διέδωκεν fördela, utskifta, dela ut He distributed V-AAI-3S
G3588 τοῖς -, denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples; N-DPM
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3101 μαθηταὶ lärjunge the disciples, N-NPM
G3588 τοῖς -, denna, denne to those T-DPM
G0345 ἀνακειμένοις, ligga till bords, sitta till bords, bordsgäster reclining; V-PNP-DPM
G3668 ὁμοίως samma sak, samma sätt, även, dessutom likewise ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G3795 ὀψαρίων fisk, liten fisk fish, N-GPN
G3745 ὅσον så länge as much as K-ASN
G2309 ἤθελον. vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja they were wishing V-IAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.