Johannesevangeliet 5:35

Johannes var den brinnande och skinande lampan, och för en tid var ni villiga att glädja er i hans ljus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκεῖνος   ἦν   ὁ   λύχνος   ὁ   καιόμενος   καὶ   φαίνων,   ὑμεῖς   δὲ   ἠθελήσατε   ἀγαλλιαθῆναι   πρὸς   ὥραν   ἐν   τῷ   φωτὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3088 λύχνος ljus, lampa lamp N-NSM
G3588 denna, denne which T-NSM
G2545 καιόμενος brinna, tända is burning V-PPP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5316 φαίνων, visa sig shining; V-PAP-NSM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2309 ἠθελήσατε vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja were willing V-AAI-2P
G0021 ἀγαλλιαθῆναι jubla, fröjdas, glädja sig to rejoice V-AON
G4314 πρὸς till for PREP
G5610 ὥραν timme, ögonblick a season N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.