Johannesevangeliet 5:19

Då svarade Jesus dem: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Sonen kan inte göra något själv (av egen vilja), utan bara vad han ser Fadern göra. Vad än Fadern väljer att göra, det gör Sonen också.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίνατο   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   ἔλεγεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   δύναται   ὁ   υἱὸς   ποιεῖν   ἀφ᾽   ἑαυτοῦ   οὐδέν,   ἐὰν   μή   τι   βλέπῃ   τὸν   πατέρα   ποιοῦντα.   ἃ   γὰρ   ἂν   ἐκεῖνος   ποιῇ,   ταῦτα   καὶ   ὁ   υἱὸς   ὁμοίως   ποιεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίνατο svara Answered V-ADI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G4160 ποιεῖν göra to do V-PAN
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3GSM
G3762 οὐδέν, ingen, inget nothing, A-ASN-N
G1437 ἐὰν om, ifall only COND
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen except PRT-N
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G0991 βλέπῃ se, ge akt på He shall see V-PAS-3S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G4160 ποιοῦντα. göra doing; V-PAP-ASM
G3739 vem whatever R-APN
G1063 γὰρ för for CONJ
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G4160 ποιῇ, göra shall do, V-PAS-3S
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3668 ὁμοίως samma sak, samma sätt, även, dessutom likewise ADV
G4160 ποιεῖ. göra does. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.