Johannesevangeliet 5:9

På en gång blev mannen helad (återfick sin styrka) och tog sin bädd och gick.
    Det var sabbat den dagen,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εὐθέως   ἐγένετο   ὑγιὴς   ὁ   ἄνθρωπος   καὶ   ἦρεν   τὸν   κράβαττον   αὐτοῦ   καὶ   περιεπάτει·   ἦν   δὲ   σάββατον   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ἡμέρᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma became V-2ADI-3S
G5199 ὑγιὴς frisk, hel ,sund well A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0142 ἦρεν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan he took up V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2895 κράβαττον bädd, bår mat N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιεπάτει· was walking. V-IAI-3S
G1510 ἦν är It was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4521 σάββατον sabbatsdag Sabbath N-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G1565 ἐκείνῃ den that [very] D-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ. dag, daglig day. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.