Johannesevangeliet 5:7

Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet rör sig. [Enligt folktron kunde då ett helande ske för den som först kom ner i vattnet.] När jag själv försöker ta mig ner, kommer någon annan före mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   ὁ   ἀσθενῶν·   κύριε,   ἄνθρωπον   οὐκ   ἔχω   ἵνα   ὅταν   ταραχθῇ   τὸ   ὕδωρ   βάλῃ   με   εἰς   τὴν   κολυμβήθραν·   ἐν   ᾧ   δὲ   ἔρχομαι   ἐγώ,   ἄλλος   πρὸ   ἐμοῦ   καταβαίνει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G0770 ἀσθενῶν· vara svag, vara sjuk, ailing, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Sir, N-VSM
G0444 ἄνθρωπον människa a man N-ASM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have, V-PAI-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G5015 ταραχθῇ vara upprörd, göra någon upprörd may be stirred V-APS-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5204 ὕδωρ vatten water, N-NSN
G0906 βάλῃ kasta, häller, högg, kasta ut he may put V-2AAS-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2861 κολυμβήθραν· damm pool, N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem which R-DSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2064 ἔρχομαι komma, gå am going V-PNI-1S
G1473 ἐγώ, jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G0243 ἄλλος ändå another A-NSM
G4253 πρὸ före before PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me S-1SGSN
G2597 καταβαίνει. komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner descends. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.