Johannesevangeliet 5:5

En man var där som hade varit sjuk (svag, kraftlös) i 38 år. [Lika länge som israeliterna vandrat i öknen från Kadesh-Barnea till bäcken Sered, se 2 Mos 2:14. Det hade varit en livslång ökenvandring för denne sjuke man.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἦν   δέ   τις   ἄνθρωπος   ἐκεῖ   τριάκοντα   τριάκοντα   ὀκτὼ   ἔτη   ἔχων   ἐν   τῇ   ἀσθενείᾳ   ἀσθενείᾳ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἦν är There was V-IAI-3S
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5100 τις något, någon, några a certain X-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G1563 ἐκεῖ där, dit there, ADV
G5144 τριάκοντα trettio thirty A-APN-NUI
G5144 τριάκοντα trettio thirty A-APN-NUI
G3638 ὀκτὼ åtta, arton eight A-APN-NUI
G2094 ἔτη år years N-APN
G2192 ἔχων ha, vara, behöva being V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0769 ἀσθενείᾳ svaghet, åkomma, sjuklighet infirmity N-DSF
G0769 ἀσθενείᾳ svaghet, åkomma, sjuklighet infirmity N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.