Johannesevangeliet 5:47

Men ni tror inte på vad han skrev, hur ska ni då kunna tro mina ord?" [Gr. rhema, specifikt ord levandegjort av den helige Ande.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   τοῖς   ἐκείνου   γράμμασιν   οὐ   πιστεύετε,   πῶς   τοῖς   ἐμοῖς   ῥήμασιν   πιστεύσετε;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G1565 ἐκείνου den in his D-GSM
G1121 γράμμασιν anslag, skrift, skuldebrev writings N-DPN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύετε, att tro you believe, V-PAI-2P
G4459 πῶς hur how PRT-I
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G1699 ἐμοῖς min, mitt, mina in My S-1SDPN
G4487 ῥήμασιν ord declarations N-DPN
G4100 πιστεύσετε;¶ att tro will you believe? V-FAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.