Johannesevangeliet 5:42

men jag känner er och vet att ni inte har Guds osjälviska, utgivande kärlek i er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἔγνωκα   ὑμᾶς   ὅτι   τὴν   ἀγάπην   τοῦ   θεοῦ   οὐκ   ἔχετε   ἐν   ἑαυτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1097 ἔγνωκα känna, förstå I have known V-RAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0026 ἀγάπην kärlek love N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχετε ha, vara, behöva you have V-PAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτοῖς.¶ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves. F-2DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.