Johannesevangeliet 5:4

[Slutet av vers 3 och hela vers 4 finns inte med i de tidigaste manuskripten: "De väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En ängel steg ner i dammen vid en bestämd tid och rörde upp vattnet. Den som då först steg ner i vattnet, sedan det hade satts i rörelse blev frisk, vilken sjukdom han än hade." Texten följer inte Johannes sätt att skriva. Det är troligtvis en kommentar i marginalen som råkat komma med när texten kopierats i senare handskrifter. Förklaringen kan mycket väl bygga på gamla uppgifter från den här tiden som är korrekta. Det beskriver den folktro som fanns kring dammen och förklarar mannens replik i vers 7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄγγελος   γὰρ   κατὰ   καιρὸν   κατέβαινεν   ἐν   τῇ   κολυμβήθρᾳ,   καὶ   ἐτάρασσε   τὸ   ὕδωρ·   ὁ   οὖν   πρῶτος   ἐμβὰς   μετὰ   τὴν   ταραχὴν   τοῦ   ὕδατος,   ὑγιὴς   ἐγίνετο,   ᾧ   δήποτε   κατειχετο   νοσήματι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare an angel N-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i on PREP
G2540 καιρὸν tid, rätt tid, tillfälle occasion N-ASM
G2597 κατέβαινεν komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner was going down V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τῇ denna, denne those T-DSF
G2861 κολυμβήθρᾳ, damm pool N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5015 ἐτάρασσε vara upprörd, göra någon upprörd was troubling V-IAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5204 ὕδωρ· vatten water; N-ASN
G3588 denna, denne the [one] who T-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G4413 πρῶτος först, främst first A-NSM-S
G1684 ἐμβὰς steg i was climbing in V-2AAP-NSM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5016 ταραχὴν upprörd, rörelse disturbance N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G5204 ὕδατος, vatten water N-GSN
G5199 ὑγιὴς frisk, hel ,sund healthy A-NSM
G1096 ἐγίνετο, vara, ske, bli, bli gjort, komma was becoming V-INI-3S
G3739 vem of that R-DSN
G1221 δήποτε vem som helst whatever PRT
G2722 κατειχετο undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar he was posessed V-IPI-3S
G3553 νοσήματι.¶ sjukdom disease N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.