Johannesevangeliet 5:39

[Skrifterna vittnar:]
Ni söker (letar, forskar) alltid i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv genom dem. Det är [faktiskt] de som vittnar (berättar sanningen) om mig,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐραυνᾶτε   τὰς   γραφάς,   ὅτι   ὑμεῖς   δοκεῖτε   ἐν   αὐταῖς   ζωὴν   αἰώνιον   ἔχειν·   καὶ   ἐκεῖναί   εἰσιν   αἱ   μαρτυροῦσαι   περὶ   ἐμοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2045 ἐραυνᾶτε söka You diligently search V-PAI-2P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G1124 γραφάς, skrifterna Scriptures, N-APF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1380 δοκεῖτε tro, mena, verka bra, mena sig think V-PAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐταῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPF
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον evig eternal A-ASF
G2192 ἔχειν· ha, vara, behöva to have; V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1565 ἐκεῖναί den these D-NPF
G1510 εἰσιν är are they V-PAI-3P
G3588 αἱ denna, denne those T-NPF
G3140 μαρτυροῦσαι vittna bearing witness V-PAP-NPF
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina Me; S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.