Johannesevangeliet 5:24

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som hör (kontinuerligt lyssnar till) mitt ord och tror på (hela tiden lutar sig mot, förtröstar på) honom som sänt mig, har (äger redan nu) evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet [har gått ut ur döden in i livet, se 1 Joh 3:14].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ὁ   τὸν   λόγον   μου   ἀκούων   καὶ   πιστεύων   τῷ   πέμψαντί   με   ἔχει   ζωὴν   αἰώνιον   καὶ   εἰς   κρίσιν   οὐκ   ἔρχεται,   ἀλλὰ   μεταβέβηκεν   ἐκ   τοῦ   θανάτου   εἰς   τὴν   ζωήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0191 ἀκούων höra, lyssna hearing, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne in the [One] T-DSM
G3992 πέμψαντί skicka having sent V-AAP-DSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον evig eternal A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2920 κρίσιν domstol, fördömelse judgment N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2064 ἔρχεται, komma, gå comes, V-PNI-3S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3327 μεταβέβηκεν lämna, flytta, övergått has passed V-RAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2288 θανάτου död death N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2222 ζωήν.¶ liv, livstid life. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.